खगेन्द्र प्रसाद पन्त

पद : कम्प्युटर अपरेटर

शाखा : कम्प्युटर शाखा

टेलिफोन : ९८४८७६६२७३

इमेल : khagenpant@gmail.com

स्थायी ठेगाना : पाटन न.पा ३ बैतडी

कार्यकाल :


खगेन्द्र प्रसाद पन्त

कम्प्युटर अपरेटर

Skip to toolbar