जिल्ला समन्वय समिति, डडेल्धुराको दोस्रो जिल्ला सभाबाट मिति २०७५ आषाढ २८ गते पारित नीति तथा कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५ असार ७ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ नयाँ वर्ष २०७५ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना । डडेल्धुरा जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरुको सम्पत्ति, दायित्व तथा वजेट स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्ने सम्वन्धमा निर्णय जि स स, डडेल्धुराको २०७४-१२-०६ को निर्णय बजेट तर्जुमा गर्न कर्मचारी तलव सिट २०७४-०७५ का लागि जि स स डडेल्धुरा कर्मचारीको तलव भत्ता, विवरण, बजेट तर्जुमाका लागि २०७४-०७५ गा.पा.मा नियुक्त कार्यकारी र अन्या कर्मचारीको विवरण डडेल्धुरा जिल्ला गाउँपालिका अन्तर्गत वडामा खटाईएका कर्मचारीको विवरण

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०७५

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०७५ प्रकाशन, सूचना मिति २०७५।३।७ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०७५

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०७५ 

Skip to toolbar