अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जि स स, विषयगत कार्यालय र गा पा/न पा का कार्यकारी तथा गै स स हरुसंगको समन्वय बैठक २०७४-०७-२९ २०७४-०७-२९ कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
समन्वय गर्दाका कागज पत्र
२०७४-०७-१८ को जि.स.स. बोर्ड बैठकको निर्णय , २०७४-०७-१९ कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७४-०७-१८ को जि.स.स. बोर्ड बैठकको निर्णय
आ.व. २०७३-०७४ मा जि वि स डडेल्धुरा बोर्ड बैठकबाट पारित निर्णयहरु कम्म्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ-व-२०७३-०७४-का-बोर्ड-बैठकका-निर्णय
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम २०७३-०७४ का योजनाहरु २०७३-०९-०७ कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना
मा‍. सासंद श्री ज्ञानु देवी गैरेज्यूको सांसद विकास कोषका योजना २०७३-०७४ २०७३-०९-०७ कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना २०७३-०७४
माननीय सांसद श्री नरभान कामीज्यूको सांसद विकास कोष तर्फ २०७३/०७४ का योजनाहरु २०७३-०९-०१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
माननीय सांसद श्री नरभान कामीज्यूको सांसद विकास कोष तर्फ २०७३/०७४ का योजनाहरु
माननीय सांसद श्री शेर ब. देउवाज्यूको सांसद विकास कोष तर्फ २०७३/०७४ का योजनाहरु २०७३-०९-०१ कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
माननीय सांसद श्री शेर ब. देउवाज्यूको सांसद विकास कोष तर्फ २०७३/०७४ का योजनाहरु
२०७१\७२ लेखा परिक्षयण प्रतिबेदन। विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७१७२ लेखा परिक्षयण प्रतिबेदन।
लेखा परिक्षणको प्ररम्भिक प्रतिबेदन । विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखा परिक्षणको प्ररम्भिक प्रतिबेदन ।
लेखा परिक्षण प्रतिबेदन। विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखा परिक्षण प्रतिबेदन।
जिल्ला गुरु योजना । विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला गुरु योजना ।
बजेट बक्तब्य । विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बजेट बक्तब्य ।
वार्षिक समिक्षा गोष्ठी । विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०६९-७० समिक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत सालाईड ।

Skip to toolbar