जिविसका निर्णयहरु


जि स स, डडेल्धुराको २०७४-०७-२९ को निर्णय

जि स स, डडेल्धुराको २०७४-०७-२९ को निर्णयस्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समितिबाट कर्मचारी खटाइएकाे पत्र

स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समितिबाट कर्मचारी खटाइएकाे पत्र आ व २०७३-०७४ का जि वि स वोर्डका निर्णयहरु

आ व २०७३-०७४ का जि वि स वोर्डका निर्णयहरु ddc-minut-2073-074Skip to toolbar