सूचना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला स्थित स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप-प्रमुखका फोन न‌म्वरहरु सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला स्थित स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप-प्रमुखका फोन न‌म्वरहरु
डडेल्धुरा निर्वाचन क्षे पू वि का पद पूर्ति सम्वन्धी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित २०७४/०९/२१ गते सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
डडेल्धुरा निर्वाचन क्षे पू वि का पद पूर्ति सम्वन्धी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित २०७४/०९/२१ गते
जि स स डडेल्धुरा, मिति २०७४/०९/१८ मा बसेको बोर्ड बैठकका निर्णयहरु सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि स स डडेल्धुरा, मिति २०७४/०९/१८ मा बसेको बोर्ड बैठकका निर्णयहरु
डडेल्धुरा जि.स.सको बोर्ड बैठक २०७४/०८/२६ निर्णयहरु सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
डडेल्धुरा जि.स.सको बोर्ड बैठक २०७४/०८/२६ निर्णयहरु
स‌ंघीय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयको आ.व. ०७४।७५ बजेट कार्ययोजना प्रकाशन, सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स‌ंघीय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयको आ.व. ०७४।७५ बजेट कार्ययोजना
अनुगमन प्रतिवेदन ढाँचा सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अनुगमन प्रतिवेदन ढाँचा
नेपाल सरकार सुशासन सम्वन्धी कार्ययोजना २०७४ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नेपाल सरकार सुशासन सम्वन्धी कार्ययोजना २०७४
विवरण उपलव्ध गराई दिने सम्वन्धमा २ न.पा र ५ गा.पा., डडेल्धुरा संग सम्वन्धित । सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विवरण उपलव्ध गराई दिने सम्वन्धमा २ न.पा र ५ गा.पा., डडेल्धुरा संग सम्वन्धित ।
सुझाव संकलन सम्बन्धमा-जिल्ला स्थीत स्थानीय तहहरु सबै सूचना कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सुझाव संकलन सम्बन्धमा-जिल्ला स्थीत स्थानीय तहहरु सबै
शीतलहर तथा हिमपात पूर्व तयारी सम्बन्धमा सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
शीतलहर तथा हिमपात पूर्व तयारी सम्बन्धमा
Skip to toolbar