योजना तथा परियोजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ‍.व. २०७३/०७४ मा जि.स.स (साविकको जि.वि.स) बाट संचालित योजनाहरुको विवरण जिल्ला योजना, योजना तथा परियोजना २०७४-०८-०५ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ‍.व. २०७३/०७४ मा जि.स.स (साविकको जि.वि.स) बाट संचालित योजनाहरुको विवरण
जि स स, विषयगत कार्यालय र गा पा/न पा का कार्यकारी तथा गै स स हरुसंगको समन्वय बैठक २०७४-०७-२९ योजना तथा परियोजना २०७४-०७-२९ कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
समन्वय गर्दाका कागज पत्र
Skip to toolbar